Prijsindicaties

De prijsindicatie van de ingreep wordt je louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat deze berekening enige verbintenis in hoofde van het ziekenhuis creëert.

Let op! Informeer je goed bij uw verzekeringsmaatschappij over de voorwaarden van uw polis. Dit voorkomt dat je voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.

De prijs van een medische ingreep is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de optie van de kamerkeuze maar ook hoe men verzekerd is bij een mutualiteit. Daarin maken we een onderscheid tussen 3 verschillende categorieën:

  • Gewoon verzekerd/aangesloten bij een ziekenfonds 
  • OMNIO (ex-WIGW): Personen die onder dit statuut vallen, beschikken over bijzondere rechten in de sociale zekerheid en mogen op een verhoogde tussenkomst rekenen. Dit zijn onder meer weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen, maar ook mensen met een uitkering. Voor de precieze voorwaarden van dit statuut, kan je terecht bij je mutualiteit.
  • Niet verzekerd/niet aangesloten bij een ziekenfonds

De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan immers verschillend zijn. In geen geval kunnen daarom ook rechten ontleend worden aan deze gesimuleerde prijsindicatie, het resultaat van de berekening geldt derhalve niet als een bindende afspraak.

Het ziekenhuis stelt alles in het werk om de juistheid van de in de raming  vervatte informatie op het ogenblik van het gebruik ervan te garanderen. Ondanks deze continue inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.

De prijsindicatie is gebaseerd op gemiddelde bedragen en op basis van een gemiddelde verblijfsduur. Deze gemiddelde verblijfsduur staat steeds vermeld.

De prijsindicatie omvat enkel de kosten van de (dag)opname waarin de heelkundige ingreep plaatsvindt.  Het deel ereloon bevat het ereloon van de specialist alsook het ereloon van de anesthesist.

Indien van toepassing zijn hierin ook de erelonen van paramedici (kinesist, …) en kosten van medisch technische onderzoeken (klinische biologie, medische beeldvorming, …) opgenomen.

De uiteindelijke kostprijs zal bovendien mede bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de raming kunnen voorzien worden zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken of ingrepen, complicaties e.d.

Voor bijkomende vragen over de berekening kan je altijd terecht op : facturatie@azjanportaels.be

Ik ben gewoon verzekerd Ik ben OMNIO verzekerd Ik ben niet verzekerd / niet aangesloten bij een ziekenfonds